Największa baza polskich dziewczyn gotowych na sex przez telefon!Tag Archives: sex

Kawaler z wyboru / maminsynek – Artykuł oparty jest na doświadczeniach, spostrzeżeniach i przemyśleniach własnych dotyczących cech osobowości, oraz kolei w umyśle ludzi deklarujących czy istniejących w stopniu wolnym, czy istniejących w kontaktu lecz całkowicie wrażliwych na propozycje ze części rodziców, oraz będących samemu.

Poradnik

Jeśli chcemy prowadzić naprawdę udane i szczęśliwe życie erotyczne, sami musimy się o to postarać. Nie możemy oczekiwać od swojego partnera wiecznych i długotrwałych orgazmów, jeżeli nie odwdzięczymy mu się dokładnie tym samym. Zamiast więc mieć wieczne pretensje do swojego kochanka czy kochanki, odkryjmy, na czym polega właściwie ta cała sztuka kochania. Jesteśmy w stanie opanować ją do prawdziwej perfekcji, by następnie każdego zaskakiwać swoimi umiejętnościami w łóżku.

Seks wciąż jest dla nas tematem tabu. Raczej nie rozmawiamy o nim z przyjaciółmi czy rodziną, dlatego też nie mamy skąd czerpać o nim informacji. Na szczęście od niedawna do takich celów służy nam Internet. Zacznijmy zatem szukać w nim stron poświęconych w pełni tematyce erotycznej, by uczyć się z nich regularnie nowych rzeczy. Czytajmy o gadżetach erotycznych i sposobach na ich zastosowanie, poznawajmy różnego typu lubrykanty i odkrywajmy nowe pozycje seksualne. Podobne informacje znajdziemy też w innych źródłach wiedzy – książkach czy specjalistycznych poradnikach. Kupujmy takie wyroby i odkrywajmy wraz z nimi erotyczny świat, wiele się w ten sposób dowiadując.

Sztuka kochania wymaga też praktyki, dlatego nie możemy ograniczać się wyłącznie do poszerzania wiedzy teoretycznej. Gdy już przykładowo odszukamy w sieci najnowocześniejszy wibrator, udajmy się po niego do sex shopu i zainwestujmy w niego swoje pieniądze. Następnie przetestujmy go na sobie, by dopiero później wypróbować go na partnerze i zobaczyć, jak on na niego zareaguje. Przełammy też swoje lęki i obawy, pozwalając sobie na prawdziwe szaleństwa w łóżku. To, co w nim robimy, ma przecież tylko i wyłącznie sprawiać nam oraz naszym kochankom przyjemność.

Nikt nie opanował sztuki kochania w ciągu paru dni, tygodni czy nawet miesięcy. Jeśli naszym marzeniem jest stanie się doskonałymi kochankami, którym dosłownie nikt się nie oprze, po prostu musimy się o to postarać i włożyć w to swoją ciężką pracę. Uczmy się zatem codziennie nowych rzeczy i testujmy je jak najczęściej w praktyce. Sprawmy, by sztuka kochania stała się naszą nową i ogromną pasją.

Bielizna erotyczna

Spo­tka­nia dam­sko-męskie mogą mieć bar­dzo różny cha­rak­ter. Mogą to być wyj­ścia do kina, teatru, restau­ra­cji, opery czy na kon­cert do fil­har­mo­nii. Jed­nakże cza­sami takie spo­tka­nia mogą mieć bar­dziej intymny cha­rak­ter. I wtedy bar­dzo ważne zna­cze­nie może mieć ele­gancka bie­li­zna ero­tyczna.

Bielizna erotyczna

Przyda się ona do pod­krę­ce­nia atmos­fery pomię­dzy dwoj­giem ludzi. Bie­li­zny ero­tycz­nej może być w cało­ści nie widać, jed­nakże sama świa­do­mość dla kobiety że ją nosi może być podnie­ca­jąca. Na męż­czyzn z kolei działa elek­try­zu­jąco nawet widok wysu­wa­ją­cego się frag­mentu koronki, wstą­żeczki czy nawet futerka zza dekoltu lub spod ramiączka sukienki. Bie­li­zna taka nie musi być wyzy­wa­jąca, ale dzięki prze­zro­czy­sto­ściom, jedwa­biom sku­tecz­nie roz­pala zmy­sły.

Współ­cze­śnie jest rów­nież ele­gancka bie­li­zna ero­tyczna bar­dzo wygodna. Ero­tyka też ma tutaj ogromne zna­cze­nie. Pozwala na więk­sze dozna­nia, odczu­cia, może odświe­żyć przy­ga­sa­jący zwią­zek. Współ­cze­śnie bie­li­zna taka nie koja­rzy się już się tylko z fil­mami ero­tycz­nymi dla doro­słych ale stała się natu­ral­nym gadże­tem wyko­rzy­sty­wa­nym przez pary w sypialni i poza nią. Pano­wie bar­dzo chęt­nie tego rodzaju bie­li­znę kupują w pre­zen­cie dla swo­ich part­ne­rek, nie tylko z oka­zji święta zako­cha­nych.

Pamię­tać powinni jed­nak o dobra­niu odpo­wied­niego roz­miaru. Mogą w tym celu spy­tać uko­chaną lub, jeśli chcą zro­bić jej pre­zent, podej­rzeć na metce jaki roz­miar bie­li­zny uży­wała do tej pory. Kupu­jąc ele­gancką bie­li­znę ero­tyczną nie musimy ogra­ni­czać się do zakupu tejże w kolo­rze czar­nym czy czer­wo­nym. Dobrym pomy­słem będzie wybór koloru śliw­ko­wego, szma­rag­do­wego, sza­fi­ro­wego, bia­łego czy srebr­nego.

Czę­sto bie­li­zna ta jest dodat­kowo ozda­biana ćwie­kami, ele­men­tami ze skóry lub futerka, cyr­ko­niami oraz oczy­wi­ście ele­men­tami z koronki. W bie­liź­nie tej czę­sto zresztą waż­niej­sze jest nie to co widać a to co jest ukryte lub ledwo przy­sło­nięte. Bie­li­zny takiej kobiety nie powinny się oba­wiać, gdyż współ­cze­śnie pro­du­ko­wana jest nie tylko piękna i zmy­słowa ale także wygodna. Ofe­ruje ją też wiele wio­dą­cych, reno­mo­wa­nych firm bie­liź­niar­skich.

Bielizna erotyczna Bielizna erotyczna Bielizna erotyczna Bielizna erotyczna Bielizna erotyczna Bielizna erotyczna Bielizna erotyczna Bielizna erotyczna Bielizna erotyczna

Seksowna Marika czeka na seks telefon

Afrodyzjaki miłosne

Czym są afrodyzjaki i w jakim celu się je stosuje? Każdy z nas a może chociaż większość próbuje urozmaicić swoje życie łóżkowe na różne sposoby, stosując czy to gadżety erotyczne, feromony czy wspomniane wyżej afrodyzjaki.

Afrodyzjaki miłosne

Postaram się, przedstawić wam czym one są, ich rodzaje oraz w jakim celu się ich używa. Nazwa Afrodyzjaki pochodzi od imienia greckiej bogini piękności Afrodyty. Afrodyzjaki są to substancje, które powodują zwiększony popęd seksualny.

Afrodyzjaki zwiększają poziom hormonów płciowych. Afrodyzjaki to często różnego rodzaju pokarmy czy napoje. Naukowcy uważają, że podobne działanie do afrodyzjaków ma szampan, czy też kawa z imbirem dodatkiem cynamonu i mleka koziego. Podobnie działają również owoce morza czy też morele zmieszane z mleczkiem pszczelim. Za jeden z najsilniejszych afrodyzjaków uważa się johimbinę, która jest pozyskiwana z kory drzewa johimba lekarska, która występuje na niewielkim obszarze.

Pozyskuje się je również z azjatyckiego krzewu rauwolfia żmijowata. Johimbinę w swej strukturze zawiera motyw tryptaminy. Kilka kropli spożytych przed stosunkiem powoduje zwiększony dopływ krwi do narządów płciowych. Afrodyzjaki możemy łatwo kamuflować w jedzeniu czy napojach.

Dzięki czemu możemy po romantycznej kolacji, przeżyć chwilę pełne uniesień wraz z naszą miłością. Już Starożytni wierzyli, że cebula, a także czosnek podnoszą witalność, a co za tym idzie także popęd seksualny. Afrodyzjaki możemy zakupić, w większości sklepów erotycznych. Możemy zakupić różnego rodzaju perfumy z feromonami czy też świece, ich ceny wahają się od trzydziestu, a nawet do stu złotych. Czasami warto pobudzić naszą witalność seksualną.

Świetnymi afrodyzjakami w dzisiejszych czasach są grzyby zwłaszcza trufle czy prawdziwki. Owoce to banany czy truskawki, które możemy serwować naszej ukochanej na przykład z bitą śmietaną. Do tego możemy podać czerwone wino czy szampana, które również są afrodyzjakami i w połączeniu z pozostałymi świetnie pobudzą nie tylko wasze zmysły, ale również ciała.

 

Seksowna Sandra czeka na seks telefon od Ciebie

Niegrzeczna zakonnica

Miły, spokojny wieczór przerwał dzwon kościelny. Nadszedł czas na wieczorną modlitwę. Siostry zgromadziły się w głównym budynku, gdzie odbywało się późne spotkanie. Siostra Mary była nieco z tyłu, konwulsyjnie szukając czegoś. „O mój Boże, gdzie jest mój modlitewnik? Nie mogłam gdzieś go zostawić.” – rozważała miejsce pozostawienia zguby. Spóźnienie się na spotkanie modlitewne miało surowe konsekwencje od przeoryszy. Rozpaczliwie próbowała sobie przypomnieć, gdzie zostawiła cholerny modlitewnik. „Może zostawiłam w magazynku kuchennym?” Atak paniki powoli owładnął dziewczynę. Miała tylko kilka minut na przemyślenie tej sytuacji.

Niegrzeczna zakonnica

Weszła do kuchennego magazynu szybkimi krokami. Na dworze było prawie ciemno i ledwo mogła dostrzec otoczenie. „Nie pomyślałam o świecach, prawda?”- warknęła pod nosem. Żartem było szukanie ciemnej książki w pokoju bez światła. Dziewczyna próbowała nie tracić nadziei i szukała nieszczęsnego modlitewnika. „Drogi Boże, dlaczego właśnie teraz? Nie sądzę, żebym kiedykolwiek zawiodła w stosunku do Ciebie. Nie zrobiłam do tej pory niczego zabronionego.” – wypowiedziała zrezygnowanym i błagalnym głosem. Nie mogła znaleźć modlitewnika nigdzie, przewertowała wszystkie półki. Cóż, Bóg rozwiąże sam problem – pomyślała. Otworzyła drzwi i chciała wyjść, ale poczuła czyjeś silne ramię wokół talii. Jej usta były zamknięte obcą męską dłonią. Przyjemny męski głos cicho szepnął jej do ucha.

Niegrzeczna zakonnica czeka na Ciebie

Niegrzeczna zakonnica czeka na Ciebie

– „Nie krzycz. Nie zrobię Ci krzywdy. Zamknij drzwi i posłuchaj mnie. Kiwnij głową, jeśli się zgadzasz.” Dziewczyna została zamrożona na kilka sekund, ale potem lekko skinęła głową.

„Ok. Teraz zdejmę rękę z Twoich ust, a Ty pozostaniesz cicho. Obiecujesz?” Dziewczyna jeszcze raz kiwnęła głową. „Dobra dziewczynka. Mam na imię Gabriel. Jestem dezerterem. Przyszedłem do Twojego klasztoru przez przypadek i zgubiłem się. Znalazłem kuchnię. Dziękuję, nie jestem już głodny … „.
„Czego ode mnie chcesz?” – Przerwała mu siostra Mary. – „Będą mnie szukać.”

Jego niski głos stał się przyjemniejszy i bardziej uwodzicielski.

„Moja droga, nie miałem kobiecego ciała przez ponad sześć miesięcy. Jak myślisz, czego chcę?” Dziewczyna głośno przełknęła ślinę.

– „Jestem zakonnicą. Nie mogę dać Ci tego, czego chcesz. „ – odparła.
– „Cóż, nie sądzę, aby Bóg był zbyt zdenerwowany. I jestem pewien, że Ty też tego chcesz. ” – odpowiedział mężczyzna.
– „Ja … ja nie mogę. O czym mówisz? Żaden mężczyzna mnie nie dotykał.”

„Zadam Ci tylko jedno pytanie i chcę uczciwej odpowiedzi. Będę wiedział, czy kłamiesz, czy nie. Jesteś gotowa?”
„Nie, nie jestem, muszę iść. Zostaw mnie w spokoju. Nie powiem nikomu o Tobie.”

 

Dłoń mężczyzny ostrożnie trzymała tył jej głowy i lekko obrócił ją w lewo. Jego usta ledwie dotykały jej ucha, wysyłając ciepłe fale wzdłuż jej ciała.

„Powiedz mi, czy zakonnice mają fantazje na temat mężczyzn? Czy siostry się masturbują?” Dziewczyna zamarła na pół sekundy. Wyraźnie wyobrażała sobie scenę z ogrodu Eden. Prawdopodobnie Ewa została uwiedziona w ten sam sposób. Nie mogła pozbyć się obrazu i musiała powiedzieć prawdę nieznajomemu.
„Wiedziałem to.” – mężczyzna zaczął się śmiać. – „Bardzo się cieszę, że znalazłem niegrzeczną zakonnicę. Chcę, żebyś zaczęła się dotykać. Teraz!”

Niegrzeczna zakonnica od tyłu w dupala

Niegrzeczna zakonnica od tyłu w dupala

Siostra Mary zamknęła oczy i zaczęła się intensywnie modlić. Czy to może być jej kara za utratę modlitewnika? W tym samym czasie nie mogła przestać myśleć, jak ekscytująca była obecna sytuacja. Nie widziała mężczyzny, ale chciała wiedzieć, jak wygląda. Jakiego koloru są jego oczy? Jaki kształt mają jego usta? Wszystkie jej skąpe fantazje pojawiły się w tej samej sekundzie. Był naprawdę uwodzicielem. Dziewczyna poczuła jego ciepłe pocałunki na szyi, a to sprawiło, że nogi jej osłabły.

„Chcę podciągnąć Twój habit i dotknąć cipkę palcami. Chcę się z Tobą bawić.” Nie miała czasu się kłócić, jego pełne usta zakrywały jej usta. Jego ręka „walczyła” z habitem, a on delikatnie całował jej dolną wargę. – „Pomóż mi spotkać się z Twoimi palcami wewnątrz Twojej słodkiej cipki.”

 

Jego usta były tak soczyste. Zakonnica prawie straciła rozum z powodu jego pocałunków. Jej dłoń podciągnęła habit i dała mu dostęp do centrum jej przyjemności. Czuła, jak ręka mężczyzny zakrywa jej własną. Jego palec delikatnie wślizgnął się do środka. – „Mmm, moja dziewczyna nie jest dziewicą. Świetne znalezisko. Nie chciałem Cię zbezcześcić. Tak ciasno i mokro. Dotknij swojej łechtaczki. Chcę wiedzieć, że bawimy się razem.” Znów znalazł jej usta. Jego pocałunki stały się głębsze. Jego chuj chciał być w środku i nie mógł się doczekać. Spotkają się jeszcze raz i on będzie miał wszystko. Teraz chciał zdobyć jej zaufanie. Chciał, żeby na niego poczekała, fantazjowała o nim.

Biedna zakonnica straciła poczucie czasu. Wszystko było takie nierzeczywiste. Próbowała przekonać sama siebie, że jest prawdziwą zakonnicą i wkrótce będzie należeć do Boga. Zamiast tego jest masturbowana przez brudnego żołnierza. Jaka szkoda! Bitwa o jej myśli została przerwana falami pożądania. Jej cipka była taka wrażliwa i spuchnięta. Niemal jęknęła w jego ustach. Dziewczyna poczuła, jak wziął jej palec, zebrał soki i zaczął drażnić jej delikatny guzik. Ona masturbowała się, ale z męską ręką. Orgazm pojawił się nieoczekiwanie. Fale przyjemności przechodziły przez jej ciało. Mężczyzna odwrócił jej ciało w swoją stronę i położył się na niej. Wciąż próbowała uspokoić oddech.

– „Co robisz?” – zapytała zakonnica
„Ładnie pachniesz. Po prostu nie mogę tego dłużej znieść. Muszę Cię wypróbować. ” – odpowiedział żołnierz.

Niegrzeczna zakonnica rozebrana zakonnica

Niegrzeczna zakonnica rozebrana zakonnica

Dziewczyna lekko krzyknęła, gdy jego ostry język zaczął atakować jej delikatną skórę. Mocne i ciężkie liźnięcia nie pozwoliły jej się zrelaksować. Zaczął lizać jej cipkę. To było tak erotyczne, tak wrażliwe, takie zabronione. Chciała więcej. Zbliżał się kolejny orgazm. Facet wiedział jak doprowadzić kobietę do szaleństwa swoimi palcami i ustami. Zakonnica wbiła zęby w rękaw, tłumiąc krzyk. Całe ciało trzęsło się falami orgazmu.

Kiedy mężczyzna skończył, szepnął jej do ucha.

– „Przyjadę na jeszcze jedną noc, ale wtedy Cię przelecę. Zrobię to głęboko i mocno. I nie będziesz miała nikogo po mnie. Będę Twoim ostatnim mężczyzną. Będę właścicielem Twojej cipki. Zrobię wszystko, co chcę.” Dał jej coś. – „Myślę, że tego szukałaś. Bardzo interesująca książka, kiedy nie jesteś głodna.” Oddał jej kolejny długi pocałunek. – „Myśl o mnie. Lubię, gdy dziewczyna jest mokra przeze mnie.”

Nieznajomy otworzył drzwi i wyszedł.

Ciąg dalszy nastąpi.

Niegrzeczna zakonnica przebranie Niegrzeczna zakonnica struj Niegrzeczna zakonnica w łóżku

Seksowna Sylwia  czeka na twój seks telefon aby się przebrać dla Ciebie