Seks studentki na telefon Dziwnów zadzwoń 70 877 70 53 wewnętrzny 124

Kawaler z wyboru / maminsynek – Artykuł oparty jest na doświadczeniach, spostrzeżeniach i przemyśleniach własnych dotyczących cech osobowości, oraz kolei w umyśle ludzi deklarujących czy istniejących w stopniu wolnym, czy istniejących w kontaktu lecz całkowicie wrażliwych na propozycje ze części rodziców, oraz będących samemu.

Continue Reading

Sztuka kochania – jak opanować ją do perfekcji?

Jeśli chcemy prowadzić naprawdę udane i szczęśliwe życie erotyczne, sami musimy się o to postarać. Nie możemy oczekiwać od swojego partnera wiecznych i długotrwałych orgazmów, jeżeli nie odwdzięczymy mu się dokładnie tym samym. Zamiast więc mieć wieczne pretensje do swojego kochanka czy kochanki, odkryjmy, na czym polega właściwie ta cała sztuka kochania. Jesteśmy w stanie […]

Continue Reading

Bielizna erotyczna

Bielizna erotyczna Spo­tka­nia dam­sko-męskie mogą mieć bar­dzo różny cha­rak­ter. Mogą to być wyj­ścia do kina, teatru, restau­ra­cji, opery czy na kon­cert do fil­har­mo­nii. Jed­nakże cza­sami takie spo­tka­nia mogą mieć bar­dziej intymny cha­rak­ter. I wtedy bar­dzo ważne zna­cze­nie może mieć ele­gancka bie­li­zna ero­tyczna. Bielizna erotyczna Przyda się ona do pod­krę­ce­nia atmos­fery pomię­dzy dwoj­giem ludzi. Bie­li­zny ero­tycz­nej […]

Continue Reading

Niegrzeczna zakonnica

Niegrzeczna zakonnica Miły, spokojny wieczór przerwał dzwon kościelny. Nadszedł czas na wieczorną modlitwę. Siostry zgromadziły się w głównym budynku, gdzie odbywało się późne spotkanie. Siostra Mary była nieco z tyłu, konwulsyjnie szukając czegoś. „O mój Boże, gdzie jest mój modlitewnik? Nie mogłam gdzieś go zostawić.” – rozważała miejsce pozostawienia zguby. Spóźnienie się na spotkanie modlitewne […]

Continue Reading